a

Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis

Follow Us
Stimulentul financiar pentru nou- născuţi

Stimulent pentru nou- născuţi

Stimulentul financiar pentru nou- născuţi

Primăria Capitalei oferă suma de 2500 lei pentru nou născuţii înregistraţi pe raza Municipiului Bucureşti, cu condiţia ca cel puţin unul dintre părinţi să aibă domiciliul în aceeaşi localitate de cel puţin şase luni înainte de a depune cererea. Se încadrează atât persoanele care au născut într-o maternitate de stat, cât şi într-una particular.

Termenul de depundere a documentaţiei este de maxim o lună de zile de la naşterea copilului. Stimulentul financiar se acordă o singură dată.

Actele necesare:

 • Cerere tipizată(se completează la locațiile de depunere sau se descarcă din secțiunea Formulare);
 • Declarație de consimțământ(se completează la locațiile de depunere sau se descarcă din secțiunea Formulare) completată de părintele în contul căruia nu se virează stimulentul/nu încasează stimulentul în numerar. Această declarație este necesară pentru prevenirea situațiilor în care unul dintre părinți nu este de acord ca celălalt părinte să încaseze stimulentul;
 • Certificatul de naștere* al copilului, original și copie sau număr de înregistrare care conține CNP-ul copilului eliberat de Biroul de înregistrare nașteri de la Oficiul de Stare Civila, în cazul în care nu s–a eliberat certificatul de naștere;

* dosarul se completează cu copie a certificatului de naștere a copilului imediat ce este emis de Biroul înregistrări acte de naștere;

 • Biletul de ieșire din spital al nou-născutului sau certificat medical constatator al nașterii emis de către unitatea sanitară (copie);
 • Actul de identitate* al unuia dintre părinți, original și copie;

* solicitantul să aibă domiciliul stabil sau reședința în municipiul București cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii (dovada domiciliului/reședinței pe raza administrativ teritorială a municipiului București de minim 6 luni se face prin anexarea unei fotocopii după cartea de identitate anterior deținută sau prin adeverință privind istoricul de domiciliu eliberată de Direcția de Evidență a Persoanelor de sector);

 • Extras de cont* pentru efectuarea viramentului bancar, după caz;

*extrasul de cont se obține de la banca unde este deschis contul, eliberându-se pe loc sau on-line, în formatul standard al băncii (în care să se regăsească datele de identificare ale titularului de cont);

 • Certificat de atestare fiscală emis de Direcția de Taxe și Impozite Locale de sector pentru solicitantul stimulentului, din care reiese faptul că acesta nu are datorii neeșalonate către bugetul local (în situația în care datoriile către bugetul local au fost eșalonate, este necesar să depuneți documentele doveditoare, respectiv: Decizie/Hotărâre judecătorească de eșalonare etc., grafic, ultima chitanță);
 • Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi completată la locaţia de depunere sau poate fi descărcată din secțiunea Formulare).”

Stimulentul financiar nu se poate acorda persoanelor care au datorii neachitate către bugetul local.

Nu beneficiază de stimulentul financiar persoanele care:

 • Nu se încadrează în criteriile de eligibilitate privind Metodologia de acordare;
 • Au depus dosar incomplet sau actele necesare nu sunt valabile;
 • Nu au respectat termenul de depunere.

Adresele unde puteţi depune actele sunt următoarele:

 • #bebedebucuresti 1 – Șos. Ștefan cel Mare nr. 1, (PERLA) sector 1.
 • #bebedebucuresti 2 – (în incinta Complexului de Servicii Sociale – OMINIS) – Strada Turnu Măgurele nr. 17 A, sector 4.
 • #bebedebucuresti 3 – (în incinta sediului Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București) – Str. Constantin Mille nr. 10, sector 1.

Pentru mai multe detalii, puteţi accesa: http://www.dgas.ro/stimulente-financiare/stimulent-nou-nascuti/ sau puteţi transmite un mail la adresa: nounascutisimonoparentale@dgas.ro.

Post a Comment